Jak wydostać firmę z kryzysu?

Jak wydostać firmę z kryzysu?

Zasadą powinna być konieczność stałego monitorowania realizacji całego programu naprawczego. Ważną sprawą są też pobrane kredyty, które wymagają naszej interwencji w banku. Oznacza to, że program naprawczy powinien być rozpisany na krótkie odcinki czasowe i uzyskane w tych odcinkach efekty powinny być analizowane. Analiza restrukturyzacji adaptacyjnej jest najmniej skomplikowana. Przedsiębiorstwo dokonuje systematycznych usprawnień swojego działania, stosownie do zmian występujących w otoczeniu. Reakcja na sytuacje finansowe oraz zmieniające się kredyty a zwłaszcza stopy oprocentowania wymagają stałego monitoringu. Działania te powinny zapewnić odpowiednie efekty.

Jeżeli prowadzą one do umocnienia kondycji finansowej i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, to należy je ocenić pozytywnie. Analiza i ocena restrukturyzacji rozwojowej powinna się koncentrować na dwóch zagadnieniach a mianowicie: na tych przedsięwzięciach, które zapewniają przedsiębiorstwu istotna i trwałą przewagę nad konkurencją oraz na ich wymiarze finansowym. Czy kredyty były konieczne czy też nie, czy są inne drogi rozwoju i pomocy finansowej. W analizie tej chodzi przede wszystkim o bezpośredni pomiar efektów konkretnego przedsięwzięcia. Są to z reguły działania kosztowne i przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, czy są one opłacalne i jaka jest skala tej opłacalności.